Arkiv

 • Arkivfoto fra forestillingen Vår ære/Vår makt som ble vist på Den Nationale Scene i 2016

  Arkiv
  Nr. 7 (2023)

  Dette nummeret har som overordnet tema arkiv og arkivforskning. Det inneholder tre artikler samt ett essay som handler om arkivering eller benytter arkivmateriale på ulike måter. I tillegg presenteres tre artikler med ulike andre temaer. En artikkel om re-teatraliseringsbestrebelser i 1930- og 40-årenes teater i Norge, en som utforsker postkortformatet som kritikkform sammen med skoleungdommer samt en artikkel om publikumsdeltaking i scenekunst og hvordan det påvirker de deltakende kunstnernes kreativitet og autonomi.

 • Barn gleder seg over Animalium ved åpningen av Rosendal Teater

  Interactivity and audience participation in performing art for children and youth
  Nr. 6 (2022)

  Dette nummeret har en tematisk seksjon med engelskspråklige artikler og essays basert på innlegg under konferansen JOIN IN, om interaktivitet og publikumsdeltakelse i performative kunst for barn og unge, som fant sted i Bergen 30. sept. – 1. okt. 2021. I den åpne seksjonen presenteres en artikkel av Agnete Haaland om den betydningen Ibsens «Et dukkehjem» har hatt for utviklingen av en realistisk skuespillerkunst.

 • Teatervitenskapelige studier 5
  Nr. 5 (2021)

  I 2021-nummeret publiserer vi artikler fortløpende. 

  Første artikkel ut er "Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap" av André Eiermann. God lesning!

 • Teatervitenskapelige studier 4
  Nr. 4 (2020)

  Det fjerde nummeret i Teatervitenskapleige studier er et løpende nummer,der artikler og essays legges til ut over våren og høsten 2020.

  Først ute er Tina Horrisland Engedals artikkel om utviklingen av realisme som stilideal i skuespillerkunsten i Bergen på slutten av 1800-tallet. 

 • Teatervitenskapelig dugnad. Foto: Tuur Tisseghem. Grafikk/logo: Torny Hesle.

  Temanummer: Teatervitenskapelig dugnad
  Nr. 3 (2019)

  Innholdet i dette temanummeret er et resultat av konferansen Teatervitenskapelig dugnad 25.–27. mai 2018 i Bergen. 

  Temanummerredaktører: Siren Leirvåg, Ine Therese Berg, Rikke Gürgens-Gjærum og Ragnhild Tronstad.

  Prosjektet Teatervitenskapelig dugnad er støttet av Norsk kulturråd.

  www.teatervitenskapeligdugnad.com

 • Temanummer
  Nr. 2 (2019)

  Artiklene i dette nummeret av Teatervitenskapelige studier har blitt utviklet fra en felles tematikk: fri scenekunst i kontekst. En gruppe fagpersoner, med bakgrunn fra teatervitenskap, ble valgt ut, og har i to omganger møttes for å diskutere sine bidrag i fellesskap. Initiativtakere var Danse- og teatersentrum og Anette Therese Pettersen.

  Nummerredaktører: Anette Therese Pettersen og Elisabeth Leinslie
  Medredaktør: Julie Rongved Amundsen.