Nr 3 (2019): Temanummer: Teatervitenskapelig dugnad
Temanummer: Teatervitenskapelig dugnad

Innholdet i dette temanummeret er et resultat av konferansen Teatervitenskapelig dugnad 25.–27. mai 2018 i Bergen. 

Temanummerredaktører: Siren Leirvåg, Ine Therese Berg, Rikke Gürgens-Gjærum og Ragnhild Tronstad.

Prosjektet Teatervitenskapelig dugnad er støttet av Norsk kulturråd.

www.teatervitenskapeligdugnad.com

Hele utgaven
PDF
Bergen Open Access Publishing