Nr. 3 (2019): Temanummer: Teatervitenskapelig dugnad

Teatervitenskapelig dugnad. Foto: Tuur Tisseghem. Grafikk/logo: Torny Hesle.

Innholdet i dette temanummeret er et resultat av konferansen Teatervitenskapelig dugnad 25.–27. mai 2018 i Bergen. 

Temanummerredaktører: Siren Leirvåg, Ine Therese Berg, Rikke Gürgens-Gjærum og Ragnhild Tronstad.

Prosjektet Teatervitenskapelig dugnad er støttet av Norsk kulturråd.

www.teatervitenskapeligdugnad.com

Publisert: 2019-11-25

Hele utgaven