Ei tverrfagleg tilnærming til scenespråk
Teatervitenskapelig dugnad. Foto: Tuur Tisseghem. Grafikk/logo: Torny Hesle.
PDF

Emneord (Nøkkelord)

scenespråk
konvensjon
sosiolingvistikk
Nationaltheatret
NRK

Hvordan referere

Gjefsen, Ragnhild. 2019. Ei Tverrfagleg Tilnærming Til Scenespråk. Teatervitenskapelige Studier 3 (3), 27–37. https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2926.

Sammendrag

This article explores a possible methodological framework for investigating verbal theatre language. Using an interdisciplinary approach, combining theatre studies with sociolinguistics, it is possible to increase knowledge about conventions and changes in Norwegian theatre language in the 20th century. I will demonstrate how sociolinguistics can provide a broader understanding of the development in Norwegian theatre, through investigating socially meaningful variation in theatre language.

https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2926
PDF

Opphavsrett 2019 Ragnhild Gjefsen

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing