Informasjon for forfattere

Ønsker du å sende inn bidrag til dette tidsskriftet? I så fall bør du sette deg inn i retningslinjene for tidsskriftetsseksjonene under Om tidsskriftet, og Forfatterinstruksen. Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før de kan sende inn bidrag. Hvis du allerede er registrert, kan du ganske enkelt logge inn og starte innsendingsprosessen. Tidsskriftet tillater at endeling versjon av artikler og essays blir lastet opp som fulltekstdokument i Cristin. Tidsskriftet gir ikke forfatterhonorar og krever heller ingen betaling fra forfatteren for publiseringen.