Tidsskriftet

Fokusområde

Tidsskriftet publiserer original forskning innenfor teaterhistorie og -teori, med hovusfokus på det nordiske feltet. 

I tillegg til fagfellevurderte artikler, tar vi inn relevante essay-tekster og bokanmeldelser. 

Hovedvekten av publikasjoner skal være på et skandinavisk språk, men tidsskriftet åpner for bidrag på engelsk når dette er relevant.

Fagfellevurdering av artikler

Teatervitenskapelige studier følger en gjensidig anonym fagfellevurderingsprosess, med 1–2 eksterne fagfeller per artikkel. 

Normal publiseringstid for antatte artikler er 2–6 måneder.

Publiseringsfrekvens

Tidsskriftet har normalt ett nummer per år, der artikler publiseres fortløpende. Tidsskriftet veksler mellom spesialnummer og utgivelser uten et definert tema.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innholdet, ut fra det prinsippet at å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Innholdet er lisensiert under en Creative Commons Attribution-lisens som tillater at innholdet blir bearbeidet og delt uten begrensninger så lenge opphavspersoner og kilde blir korrekt kreditert. Tidsskriftet tillater at forfatter laster opp endelig versjon av artikler og essays i fulltekstversjon i Cristin.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Tidsskriftets historie

Dette netttidsskriftet er en relansering av Teatervitenskaplige studier, som tidligere har eksistert som papirutgave. Det ble gjenopprettet i 2018, med første utgivelse i januar 2019.