Redaksjon

Ulla Kallenbach, Universitetet i Bergen (ansvarlig redaktør)
Ragnhild Gjefsen, Universitetet i Bergen
Ellen Karoline Gjervan, Dronning Mauds Minde høgskole
Siren Leirvåg, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd
Forskergruppa Teaterhistorie og -teori:
Knut Ove Arntzen (UiB)
Anette Storlie Andersen (spes.rådgiver Ibsen besøkssenter)
Tina Horrisland Engedal (HoT)
Svein Gladsø (NTNU em.)
Anne Helgesen (statsstip.)
Keld Hyldig (UiB)
Jon Nygaard (UiO, Senter for ibsenstudier, em.)
Annabella Skagen (Førstekonservator NMF)
Tor Trolie (UiB em.)

Bergen Open Access Publishing