Redaksjon

Tor Bastiansen Trolie, Universitetet i Bergen (ansvarlig redaktør)
Ragnhild Gjefsen, Universitetet i Bergen
Ellen Karoline Gjervan, Dronning Mauds Minde høgskole
Siren Leirvåg, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd
Forskergruppa Teaterhistorie og -teori

Bergen Open Access Publishing