Teatervitenskapelige studier-logo

Tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskning innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forskning. 

Oppslag

Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

2023-09-29

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 8/2024. Vi tar imot artikler innen alle teatervitenskapelige fagområder. Vi oppfordrer spesielt unge forskere til å sende forslag til artikler (fagfellevurdert) og essays (ikke-fagfellevurdert) til tidsskriftet. Skribenter kan sende abstract på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Abstracts sendes via epost til redaksjonssekretær Grethe Melby eller hovedredaktør Keld Hyldig: grethe.melby@uib.no og keld.hyldig@uib.no Frist for innsending av abstract er 1. februar 2024. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 5. juni 2024.

Les mer om Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

Nyeste utgave

Nr. 7 (2023): Arkiv
Arkivfoto fra forestillingen Vår ære/Vår makt som ble vist på Den Nationale Scene i 2016

Dette nummeret har som overordnet tema arkiv og arkivforskning. Det inneholder tre artikler samt ett essay som handler om arkivering eller benytter arkivmateriale på ulike måter. I tillegg presenteres tre artikler med ulike andre temaer. En artikkel om re-teatraliseringsbestrebelser i 1930- og 40-årenes teater i Norge, en som utforsker postkortformatet som kritikkform sammen med skoleungdommer samt en artikkel om publikumsdeltaking i scenekunst og hvordan det påvirker de deltakende kunstnernes kreativitet og autonomi.

Publisert: 2023-10-16

Hele utgaven

Vis alle utgavene