Teatervitenskapelige studier-logo

Tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskning innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forskning. 

Oppslag

Vi tar imot bidrag til TVS nr. 7/2023

2022-10-01

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 7/2023. Vi tar imot artikler med teatervitenskapelige temaer, og vi vil spesielt gjerne ha artikler som tematiserer arkiver: forskningsmessig og kunstnerisk bruk av arkiver og arkivmateriale, digitalisering og formidling. Skribenter kan sende artikkelforslag (abstract) på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Frist for innsending av abstract er 15. desember 2022. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 1. april 2023.

Les mer om Vi tar imot bidrag til TVS nr. 7/2023

Nyeste utgave

Nr. 6 (2022): Interactivity and audience participation in performing art for children and youth
Barn gleder seg over Animalium ved åpningen av Rosendal Teater

Dette nummeret har en tematisk seksjon med engelskspråklige artikler og essays basert på innlegg under konferansen JOIN IN, om interaktivitet og publikumsdeltakelse i performative kunst for barn og unge, som fant sted i Bergen 30. sept. – 1. okt. 2021. I den åpne seksjonen presenteres en artikkel av Agnete Haaland om den betydningen Ibsens «Et dukkehjem» har hatt for utviklingen av en realistisk skuespillerkunst.

Publisert: 2022-10-01

Hele utgaven

Vis alle utgavene