Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Vi tar imot bidrag til TVS 5/2021

november 24, 2020

Vi tar nå imot artikkelbidrag til 2021-utgaven av Teatervitenskapelige studier, innenfor alle områder av teatervitenskap. Vi publiserer bidrag fortløpende. I dette nummeret blir det dedikert en egen seksjon til bidrag fra nyutdannede forskere. 

Frist for bidrag
Bidrag til ny forsker-seksjonen: 1. mars 2021
Ordinære bidrag: Løpende frist fram til 1. juni 2021

Nyeste utgave

Årg 4 (2020)
Publisert juni 18, 2020
Teatervitenskapelige studier 4

Det fjerde nummeret i Teatervitenskapleige studier er et løpende nummer,der artikler og essays legges til ut over våren og høsten 2020.

Først ute er Tina Horrisland Engedals artikkel om utviklingen av realisme som stilideal i skuespillerkunsten i Bergen på slutten av 1800-tallet. 

Mer
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing