Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Nyeste utgave

Årg 3 (2019)
Publisert november 25, 2019
Temanummer: Teatervitenskapelig dugnad

Innholdet i dette temanummeret er et resultat av konferansen Teatervitenskapelig dugnad 25.–27. mai 2018 i Bergen. 

Temanummerredaktører: Siren Leirvåg, Ine Therese Berg, Rikke Gürgens-Gjærum og Ragnhild Tronstad.

Prosjektet Teatervitenskapelig dugnad er støttet av Norsk kulturråd.

www.teatervitenskapeligdugnad.com

Mer
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing