Teatervitenskap. Teaterhistorie og forestillingsanalyse
Teatervitenskapelig dugnad. Foto: Tuur Tisseghem. Grafikk/logo: Torny Hesle.
PDF

Emneord (Nøkkelord)

teatervitenskap
Berit Erbe
Roderick Rudler
Stein Bugge
Knut Nygaard
Universitetet i Bergen

Hvordan referere

Trolie, Tor. 2019. «Teatervitenskap. Teaterhistorie Og Forestillingsanalys»e. Teatervitenskapelige Studier 3 (3), 5–16. https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2924.

Sammendrag

This article gives an insight into the beginnings and developments of the department of Theatre Studies at the Unviersity of Bergen. Looking back at its 50 years of existence as a subject at the University, professor Tor Trolie charts the changing paradigms of Theatre Studies in Bergen and its relationship to the theatre and performing arts.

https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2924
PDF

Opphavsrett 2019 Tor Trolie

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing