Likestilt dramaturgi
Teatervitenskapelig dugnad. Foto: Tuur Tisseghem. Grafikk/logo: Torny Hesle.
PDF

Emneord (Nøkkelord)

kropp
kjønn
estetikk
norsk dramatikk
nordisk dramatikk
samtidsteater

Hvordan referere

Larsen, Wenche. 2019. Likestilt Dramaturgi. Teatervitenskapelige Studier 3 (3), 39–54. https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2927.

Sammendrag

In her article, Wenche Larsen presents a heterogeneous, dramaturgical model based on an understanding of dramaturgy as the theatrical shaping and composition of material and artistic components in space and time – according to aesthetic principles. There are three concepts that form the basis of the model: Aristotle’s concept of Mythos, Knut Ove Arntzen and Hans-Thies Lehmann’s concept of ‘visual dramaturgy’, and Erika Fischer-Lichtes’ concept of performativity According to Larsen, these concepts point to three, different understandings of theatrical action – verbal, visual and physical action respectively. Larsen argues that her model can be used as an analytical tool in order to identify the various types of action in a play, although the three types of action often are interwoven.

https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2927
PDF

Opphavsrett 2019 Wenche Larsen

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing