Komiske og historiske pantomimer rundt 1800
Teatervitenskapelig dugnad. Foto: Tuur Tisseghem. Grafikk/logo: Torny Hesle.
PDF

Emneord (Nøkkelord)

pantomime
omreisende trupper
norsk teaterhistorie

Hvordan referere

Gjervan, Ellen. 2019. Komiske Og Historiske Pantomimer Rundt 1800. Teatervitenskapelige Studier 3 (3), 17–26. https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2925.

Sammendrag

Between 1750 and 1850, several itinerant troupes visited Norway. The theatrical plays they presented belonged to popular entertainment genres. In this article I examine the pantomimes these troupes performed in Norway: comical and historical pantomime. The aim of this examination is to provide a broader understanding of the two kinds of pantomimes presented by itinerant troupes in Norway around 1800. I end the article by looking at historiographical reasons as to why these performances have been more or less excluded from written, Norwegian theatre histories.

https://doi.org/10.15845/tvs.v3i0.2925
PDF

Opphavsrett 2019 Ellen Karoline Gjervan

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing