Nr. 7 (2023): Arkiv

Arkivfoto fra forestillingen Vår ære/Vår makt som ble vist på Den Nationale Scene i 2016

Dette nummeret har som overordnet tema arkiv og arkivforskning. Det inneholder tre artikler samt ett essay som handler om arkivering eller benytter arkivmateriale på ulike måter. I tillegg presenteres tre artikler med ulike andre temaer. En artikkel om re-teatraliseringsbestrebelser i 1930- og 40-årenes teater i Norge, en som utforsker postkortformatet som kritikkform sammen med skoleungdommer samt en artikkel om publikumsdeltaking i scenekunst og hvordan det påvirker de deltakende kunstnernes kreativitet og autonomi.

Publisert: 2023-10-16

Hele utgaven