Nr. 4 (2020): Teatervitenskapelige studier 4

Det fjerde nummeret i Teatervitenskapleige studier er et løpende nummer,der artikler og essays legges til ut over våren og høsten 2020.

Først ute er Tina Horrisland Engedals artikkel om utviklingen av realisme som stilideal i skuespillerkunsten i Bergen på slutten av 1800-tallet. 

Publisert: 2020-06-18