Starten på et norsk teater
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Det Norske Theater
Den Nationale Scene
Octavia Sperati
realisme
skuespillerkunst
Irgens Hansen
Gunnar Heiberg
Henrik Ibsen
Bjørnstjerne Bjørnson

Hvordan referere

Engedal, Tina. 2020. Starten På Et Norsk Teater. Teatervitenskapelige Studier, nr. 4 (juni), 3–24. https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2632.

Sammendrag

Ved åpningen av det første norske teateret i Bergen i 1850 markeres starten på en norsk spilltradisjon som vårt moderne tids teater bygger på. Denne artikkelen tar for seg skuespillerkunstens utvikling i Bergen på slutten av 1800-tallet, for å få en forståelse av hvordan teateret og skuespillerkunsten var de første tiårene etter etableringen av Det Norske Theater og Den Nationale Scene, og vil redegjøre for utviklingen av realismen som stilideal i skuespillerkunsten i Norge. 

Skuespillerkunstens utvikling i løpet av siste halvdel av 1800-tallet kan ses i sammenheng med samtidsdramatikken, særlig Ibsen og Bjørnsons borgerlige dramaer. I tillegg sto skuespillerkunsten i en praktisk tradisjon, og skuespillerens rom for utvikling må ses i sammenheng med dette. Uten en teoretisk skolering må arbeidet skje i samarbeid med andre skuespillere og instruktør. Noen instruktører blir særs viktig i perioden, og disse trekkes frem i artikkelen. Utviklingen i skuespillerkunsten skjer i skuespillerens søken etter å formidle teksten på en kunstnerisk og samtidig virkelighetsnær måte. 

https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2632
PDF

Opphavsrett 2020 Tina Horrisland Engedal

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing