Perleporten – et post-brechtiansk teater?

Forfattere

  • Anna Blekastad Watson Universitetet i Bergen

DOI:

https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2578

Emneord (Nøkkelord):

politisk teater, anarkisme, gruppeteater, 1970-tallet, norsk teaterhistorie, Perleporten teatergruppe, politisk-poetisk teater, Heiner Müller, Maja Lise Rønneberg Rygg, post-brechtiansk teater, The Living Theatre, dramapedagogikk

Sammendrag

I denne artikkelen viser jeg til Perleporten Teatergruppes særegne formspråk i forestillingene Knoll & Tott (1975) og i Jug meg en saga (1976), og hvordan formspråket er et resultat av gruppens politiske ståsted og anarkistisk livssyn, samt deres bakgrunn fra dramalinjen på Hartvig Nissen skole. Gruppens mål synes å ha vært å invitere publikum til å gjøre opp sine egne meninger og holdninger til sosiale, kulturelle og politiske problemstillinger. Disse ble løftet fram gjennom en bruk av anti-autoritære virkemidler og en fragmentarisk dramaturgi. I analysen av Perleportens teater har jeg sett på mulige berøringspunkter mellom The Living Theatre og Perleporten, som begge hadde anarkistiske idealer. I tillegg gjør jeg en nylesning av Jug meg en saga hvor jeg sammenstiller Perleportens bruk av fragmenterte narrativer og montasje av kontrasterende scener med et post-brechtiansk uttrykk. Et slikt uttrykk er særlig Heiner Müller kjent for. Ved å diskutere likheter og forskjeller mellom bruk av sceniske virkemidler og dramaturgi i oppsettinger av Perleporten Teatergruppe, The Living Theater og Heiner Müller søker jeg å vise hvordan Perleportens teater står i en anarkistisk-politisk tradisjon, som på 1970- og tidlig 80-tallet var usedvanlig i en norsk kontekst, men ikke nødvendigvis i en amerikansk eller europeisk kontekst.

Nedlastinger

Publisert

2020-12-24

Hvordan referere

Watson, Anna Blekastad. 2020. «Perleporten – Et Post-Brechtiansk Teater?». Teatervitenskapelige Studier, nr. 4 (desember):25-51. https://doi.org/10.15845/tvs.v4i0.2578.