Nr 2 (2019): Temanummer
Temanummer

Artiklene i dette nummeret av Teatervitenskapelige studier har blitt utviklet fra en felles tematikk: fri scenekunst i kontekst. En gruppe fagpersoner, med bakgrunn fra teatervitenskap, ble valgt ut, og har i to omganger møttes for å diskutere sine bidrag i fellesskap. Initiativtakere var Danse- og teatersentrum og Anette Therese Pettersen.

Nummerredaktører: Anette Therese Pettersen og Elisabeth Leinslie
Medredaktør: Julie Rongved Amundsen.

Hele utgaven
PDF
Bergen Open Access Publishing