PLURALISÉR!
PDF

Hvordan referere

Skuseth, Karoline. 2019. PLURALISÉR!. Teatervitenskapelige Studier, nr. 2 (juni), 43–57. https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2860.

Sammendrag

This article seeks to identify a political potential in the performing arts, through defining the social construction 'audience' as a plural form, seen in parallel to society at large and dichotomies such as active/passive, agonism/antagonism and the inherent relationship between the artwork and its spectator. Plurality as such is defended by emphasising that diversity of opinion and disagreement may be necessary for positive social development. By looking at a variety of examples of audience participation in contemporary performing arts, the article defines several modes of voluntary and involuntary participation, drawing lines to established art theories as spectator emancipation and relational aesthetics.

https://doi.org/10.15845/tvs.v2i0.2860
PDF

Opphavsrett 2019 Karoline Skuseth

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing