Nr. 5 (2021): Teatervitenskapelige studier 5

I 2021-nummeret publiserer vi artikler fortløpende. 

Første artikkel ut er "Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap" av André Eiermann. God lesning!

Publisert: 2021-06-09