Spørsmål å stille seg selv
PDF

Emneord (Nøkkelord)

dramaturgi

Hvordan referere

Bikset, Lillian. 2022. Spørsmål å Stille Seg Selv. Teatervitenskapelige Studier, nr. 5 (mars), 37-44. https://doi.org/10.15845/tvs.v0i5.3622.

Sammendrag

Denne teksten ble skrevet som et 30-minutters seminarinnlegg til fagdagen Dramaturgi i praksis, arrangert av Proscen og Frontlosjefestivalen i samarbeid med DNS og Det Vestnorske Teateret, 6. mai 2021. Den er lettere omskrevet med tanke på publisering som tekst høsten 2021.

https://doi.org/10.15845/tvs.v0i5.3622
PDF

Opphavsrett 2021 Lillian Bikset

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing