Vi tar imot bidrag til TVS 5/2021

I 2021-utgaven av Teatervitenskapelige studier er det mulig å bidra med artikler, bokomtaler og essay innenfor teatervitenskapelig forskning i en nordisk kontekst. 

Nummerredaktører: Siren Leirvåg, Ellen Gjervan, Ulla Kallenbach

Frist for bidrag

Bidrag til ny forsker-seksjonen: 1. mars 2021
Ordinære bidrag: Løpende frist fram til 1. juni 2021

Bidrag fra nyutdanna forskere

I 2021 vil TVS dedikere en egen seksjon av tidsskriftnummeret til artikler skrevet av nyutdannede forskere i de nordiske landene. Forskere som nylig har disputert innenfor det teatervitenskapelige feltet inviteres til å bidra med artikler som bygger på funn i avhandlingen eller er baset på prøveforelesningen. 

Praktisk om innlevering 

Alle bidrag skal leveres via skjemaet på nettsiden vår. Vi ber om at alle bidragsytere følger rettningslinjene våre, og sender inn fullstendige utkast som ikke tidligere har blitt publisert. Tidsskriftet publiserer bidrag på skandinavisk og engelsk. 

Om tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier publiserer original teatervitenskapelig forskning i en norsdisk kontekst. Det er et nivå 1-tidsskrift med dobbelt-blind fagfellevurdering på alle vitenskapelige artikler. Tidsskriftet er Open access.

Ønsker du å være fagfelle for tidsskriftet vårt? Ta kontakt med redaktør Ulla! 

 

Bergen Open Access Publishing