Teatervitenskapelige studier 4/2020

Årets nummer av Teatervitenslkapelige studier kommer våren 2020.
Dette er et løpende nummer, der artikler og essays legges til ut over våren og høsten.

Vi gleder oss til å dele ny forskning og faglige innsikter med dere – følg med for oppdateringer!

Bergen Open Access Publishing