Teatervitenskapelige studier 4/2020

Årets nummer av Teatervitenslkapelige studier er et løpende nummer, der artikler og essays legges til ut over våren og høsten. Dere kan alt lese Tina Horrisland Engedals artikkel om realisme i skuespillerkunsten i Bergen på 1800-tallet. 

Vi gleder oss til å dele ny forskning og faglige innsikter med dere – følg med for oppdateringer!

Bergen Open Access Publishing