Tittel: VI tar imot bidrag til TVS nr. 7/2023

2022-10-01

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 7/2023. Vi tar imot artikler med teatervitenskapelige temaer, og vi vil spesielt gjerne ha artikler som tematiserer arkiver: forskningsmessig og kunstnerisk bruk av arkiver og arkivmateriale, digitalisering og formidling. Skribenter kan sende artikkelforslag (abstract) på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Frist for innsending av abstract er 15. desember 2022. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 1. april 2023.