Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

2023-09-29

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 8/2024. Vi tar imot artikler med teatervitenskapelige temaer, og vi vil spesielt gjerne ha artikler som tematiserer det frie feltet i teaterhistoriske så vel som samtidsperspektiver. Vi ønsker oss blant annet artikler som tematiserer den snart 40-årige historien til Bergen Internasjonale Teater, arkivsituasjonen for det frie feltet, teaterkritikken, kulturpolitikken samt andre sider ved det frie feltets utvikling og nåværende situasjon. Skribenter kan levere artikkelforslag (abstract) på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Frist for innsending av abstract er 15. desember 2023. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 6. mai 2024.