Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

2023-09-29

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 8/2024. Vi tar imot artikler innen alle teatervitenskapelige fagområder. Vi oppfordrer spesielt unge forskere til å sende forslag til artikler (fagfellevurdert) og essays (ikke-fagfellevurdert) til tidsskriftet. Skribenter kan sende abstract på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Abstracts sendes via epost til redaksjonssekretær Grethe Melby eller hovedredaktør Keld Hyldig: grethe.melby@uib.no og keld.hyldig@uib.no Frist for innsending av abstract er 1. februar 2024. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 5. juni 2024.