Vi tar imot bidrag til TVS 6/2022

2022-01-11

I 2022-utgaven av Teatervitenskapelige studier er det mulig å bidra med artikler, bokomtaler og essay innenfor teatervitenskapelig forskning i en nordisk kontekst. 

Frist for bidrag
Løpende frist fram til 1. juni 2022, deretter etter avtale

Praktisk om innlevering 

Alle bidrag skal leveres via skjemaet på nettsiden vår. Vi ber om at alle bidragsytere følger rettningslinjene våre, og sender inn fullstendige utkast som ikke tidligere har blitt publisert. Tidsskriftet publiserer bidrag på skandinavisk og engelsk. 

Om tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier publiserer original teatervitenskapelig forskning i en norsdisk kontekst. Det er et nivå 1-tidsskrift med dobbelt-blind fagfellevurdering på alle vitenskapelige artikler. Tidsskriftet er Open access.

Ønsker du å være fagfelle for tidsskriftet vårt? Ta kontakt med redaktør Keld Hyldig!