Teatervitenskapelige studier 3/2019

Den tredje utgaven av TVS er en samling artikler basert på innlegg fra konferansen Teatervitenskapelig dugnad i 2018. Temanummeret kommer høsten 2019. 

Bergen Open Access Publishing