Teatervitenskapelige studier i 2019

I 2019 er det planlagt fire utgivelser av TVS. Første ordinære nummer kom i januar, og blir etterfulgt av to temanummer i løpet av våren. Neste ordinære nummer kommer i høst, med innmelding av artikler før sommeren. Alle artikkelforslag sendes inn via nettsiden.

Frist for neste Call for papers lanseres snart – følg med!

Bergen Open Access Publishing