Invitasjon til artikkelbidrag TVS 4/2019

Vi tar nå i mot bidrag til fjerde utgave av Teatervitenskapelige studier, som forventes utgitt i oktober 2019. Tidsskriftet publiserer tekster på skandinaviske språk og engelsk, med et bredt fokus på teaterhistorie og -teori med et nordisk nedslagsfelt. Vi ønsker primært artikler til fagfellevurdering, men tar også i mot kortere essays, relevante bokanmeldelser og tilsvar på tidligere publiserte artikler.

Bidrag kan lastes opp direkte på nettsiden: opprett en bruker og følg instruksene.

Spørsmål og henvendelser rettes på epost til nummerredaktører:
Ragnhild.Gjefsen@uib.no eller Ellen.K.Gjervan@dmmh.no

Frist for innsending av ferdig artikkel er 10. juni 2019.

Bergen Open Access Publishing