Arkiv

 • Vol 19 Nr. 2 (1994)

  Innhold: Leder s. 1 EAHIL '94 s. 2 Referater s. 2 Kurs s. 10 Sesjoner s. 16 Øst-Europa s. 42 Takkebrev s. 52
 • Vol 19 Nr. 1 (1994)

  Innhold Oslo '94 s. 2 I bibliotekbaren s. 6 Julemøte s. 8 Årsmøte s. 10 Årsmelding s. 12 Debatt s. 14 Utdanning s. 19 Regionale høgskoler s. 26 Noter s. 27 Skrivestafetten s. 28 Fjernlån s. 30
 • Vol 14 Nr. 2 (1989)

  Innhold: Møtenytt Ref. medl. møte s. 2 EAHIL s. 3 EDB Generasjonsskifte s. 4 Online, Offline s. 5 Skrivestafetten s. 9 Debatt Navneskifte? s. 10 Betalingsordninger I, II s. 11 Diverse Kunngjøringer etc s. 12
 • Vol 17 Nr. 1 (1992)

  Innhold Leder s. 2 Kvalitetssikring av bibliotektjenester i fagbibliotek s. 3 Skrivestafetten Aker Sykepleierhøgskole s. 6 Utdanning Bibliotekets rolle Videreutdanning i referansearbeid s. 8 Bibliotek i Estland s. 9 Innbinding av periodika s. 10 SMB blir SMH s. 11 Møtenytt og gammelt SMB's medlemsmøte s. 12 Referat fra årsmøtet s. 13 Møter og konferanser Referat fra Helsinki s. 15 NBF's landsmøte i Bergen s. 16 EAHIL-nytt s. 17 Sydlenskonferens i Lund s. 19 Smånytt s. 20
 • Vol 15 Nr. 2 (1990)

  Innhold: Medisinske spesialgrupper Island s. 3 Sverige s. 4 Finland s. 4 Danmark s. 6 Norge s. 7 Videreutdanning Sverige s. 8 Danmark s. 9 Norge s. 10 EAHIL s. 11 Valg s. 12 WHILA Brüssell s. 13 Council meeting s. 14 Kurs & konferanser s. 14 Skrivestafetten Arbeidsmiljøbibliotek i Danmark s. 15 EDB/ kommunikasjon Island s. 18 Danmark s. 19 Sverige s. 21 Norge s. 22 IFLAs verdenskongress s. 24
 • Vol 18 Nr. 2 (1993)

  Innhold Leder s. 1 Tema Pasientinformasjon s. 2 - Norge s. 3 - Sverige s. 4 - Danmark s. 7 - Nederland s. 8 - Storbritannia s. 9 - USA s. 10 - Lesetips s. 12 - Databasetips s. 13 - Lurs s. 13 Oslo'94 s. 14 Øst-Europa s. 17 Møter og seminarer s. 19 - Åbo s. 19 - Tromsø s. 23 Kurs osv. s. 28
 • Vol 8 Nr. 3 (1983)

  Innhold: Referat fra medlemsmøte 26.9.83 s. 1 Referat fra styremøter 23.8.83 og 26.9.83 s. 4 Brev ang. innskrenkninger ved Biomedisinsk bibl. s. 5 Melding fra Biomedisinsk bibliotek s. 6 1. Nordiske kongress for medisinske bibliotekarer, Oslo 1984 s. 6 Kristin Omsjø: Sykepleiebibliotek og litteratur s. 7 Liv Stave: Tidsskriftpriser - et hjertesukk s. 13 Bibliotekene presenterer seg: Tora Saue: Fagbiblioteket ved Harstad Sykehus s. 16 MIC. Vidarutbildningsseminar i Oslo s. 19 Tidsskrift-nytt s. 21 Kummulert liste over de nye tidsskriftene som har stått i SMB-nytt i perioden: 1.11.81 - 1.9.83 s. 22
 • Vol 9 Nr. 4 (1984)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Kart over Haukelandsområdet s. 2 Øystein Wendelbo: UBB, fakultetstjenesten ved det medisinsk-odontologiske fakultet s. 3 Inger Johanne Andrésen: UBBHAUK Anne Marit Fagerli: Biblioteket ved Haukeland sykepleierhøgskole s. 12 Avskjedsfest for Maren Hvardal s. 14 Styre-nytt s. 17 Orientering fra Biomedisinsk bibliotek s. 18 Klipp fra Forbrukerrapporten: Om B-post s. 19 Roser til arrangørene av Nordisk konferanse for medisinske bibliotekarer s. 20 Liste over tidsskriftsoppsigelser s. 21
 • Vol 12 Nr. 3 (1987)

  Innhold: s. 1 SMB-styret s. 2 Hilsen fra redaktøren s. 3 Debatt s. 5 Nordisk konferanse... s. 6 Bibliotekene presenterer seg: SAKERS s. 9 Norsk DIANE nytt s. 10 IFLA-konferanse bl.a. om pasientbibl. s. 11 Kontingent/medlemskartotek s. 12 UMEDs åpningstider s. 12- Bokanmeldelser
 • Vol 6 Nr. 2 (1981)

  Innhold: Neste medlemsmøte s. 1 Referat fra SMB-møte hos Tanum s. 2 Etterlysning s. 4 Referat fra NBF-kontaktmøte s. 5 MEDLINE-kurs i Oslo s. 6 Software-strid s. 6 Bibliotekkontaktmøte på Rikshospitalet s. 7 Nye tidsskrifter s. 8 FAMLI - et nytt referatorgan s. 9
 • Vol 1 Nr. 1 (1976)

  Innhold: Hei alle SMB'ere Spesialgruppe for medisinsk bibliotekvirksomhet. Opprettelse… "Teklubben" program Prof. F. Wilfred Lancaster Årsmøte SMB Medline-møtet Stockholm 22.-23. mars 1976 Klassifikasjon av medisinsk litteratur 1.-3. mars 1976 Kurs i medisinsk bibliotekvirksomhet 24.-25. mai 1976
 • Vol 3 Nr. 2 (1978)

  Innhold: Referat fra årsmøtet s. 1 Referat fra Nordisk møte på Island s. 2 Litt om Biomedisinsk bibliotek s. 6 Ledige stillinger s. 7 Lesernes mening s. 8 Møtenytt s. 9 Nye tidsskrifter s. 10 "Announcement" far Blackwell/ Tanum s. 12
 • Vol 1 Nr. 25 (2001)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Seminar om pasientinformasjon s. 3 Nytt fra styret s. 4 Status for Norart/Helsenota s. 4 Nytt om samarbeidet med Baltikum s. 5 Konkurranse! s. 5 Nytt fra EBM-gruppen s. 6 TRIP, Turning Resaearch Into Practice s. 6 SumSearch s. 8 Seminar om kunnskapsbasert praksis s. 10 Consumer Health Information s. 12 Tjenester i gammel innpakning - og ny s. 14 Felles medlemsmøte
 - SMH og NBF Oslo/Akershus s. 16 SMH/UMH fagdager 9.-10. november 2000 s. 18 Evidence Based Librarianship s. 18 Juridisk nettviser s. 22 Kilderne s. 23 Trender i medisinsk forskningsetikk s. 24 Kritisk vurdering av faglige publikasjoner s. 27 Årsmelding 2000 s. 28 Regnskap 2000 s. 31 Virkeplan 2001 s. 32 Budsjett 2001 s. 34 Referat fra Årsmøtet 2001 s. 35 Referat fra medlemsmøte s. 36 SUBITO dokumentleveringstjeneste s. 37 SMH-kurs i offentlig informasjon s. 38 Leveringstider s. 40 Hvis Microsoft laget biler.... s. 41 Abbreviations in the Medical Literature s. 42 Kommunikasjon i de enkelte ledd s. 42
 • Vol 30 Nr. 2-3 (2005)

  Innhold: Nytt fra styret s. 4 Strategiarbeidet i Norsk Bibliotekforening - innspill fra styret i SMH s. 6 Referat fra SMHs medlemsmøte s. 9 Nytt fra forskningen: Verdi og effekt av informasjon av helsefaglige bibliotek- tjenester : en systematisk oversikt s. 10 Ny bok om litteratursøking i medisin og helsefag . Intervju med forfatterne s. 12 Hvor godt kjent er SMIL i norske folkebibliotek? s. 13 Psykiatriavisen ved Sykehuset Innlandet s. 14 Studiebesøk fra St.Petersburg s. 15 UKSG (United Kingdom Serials Group) Conference s. 17 İFuturo Magnífico! Celebrating Our Diversity. Rapport fra MLA s. 19 Referater fra EAHIL Workshop, Palermo s. 21 “Running wild, running free: Capturing, harnessing and disseminating knowledge flows in support of animal health”. Veterinærmedisinske bibliotekarer på konferanse i Sør-Afrika s. 32 "Commitment to Equity" - rapport fra ICML, Brasil s. 35
 • Vol 20 Nr. 2 (1995)

  Innhold: EAHIL-Nytt s. 2 Washington s. 4 Nye bibliotek s. 7 Regionale høgskoler s. 14 Skrivestafetten s. 16 Pasientinformasjon s. 19 Møtenytt s. 24 Møtekalender s. 32
 • Vol 18 Nr. 1 (1993)

  Innhold: Leder Nytt fra styret s. 1 Nye tider i Trondheim s. 2 Bokåret 1993 s. 5 Skrivestafetten s. 6 Tema: Øst-Europa s. 8 Studietur til London s. 12 Møtenytt og gammelt - Julemøte - Medlemsmøte s. 14 Årsmøtet s. 16 Oslo 94 s. 20 Møter Kurs Konferanser s. 22
 • Vol 13 Nr. 2 (1988)

  Innhold: Dette heftet handler om: SMB's årsmøte, programvarekurs 11. febr., automatisering, PR. og mye mer, men mest handler det om den 2. nordiske kongress for medisinske bibliotekarer i Stockholm i april.
 • Vol 31 Nr. 3 (2006)

  Innhold Nytt fra styret s. 4 EAHIL-konferansen i Cluj s. 5 Konferanse i sol og regn; 7. nordiske fjernlånskonferanse i Helsingør s. 11 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse - Litteraturtjenesten/ biblioteket s. 13 Bibliotekarer over grensene s. 15 En flik av et nytt lerret bleket s. 16 Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer s. 17 Helsebiblioteket – nytt fra nytt redaksjonsutvalget s. 18 Rapport fra SMHs medlemsmøte s. 19 Medline ved UBO - mimring s. 21 Notiser s. 22
 • Vol 31 Nr. 1 (2006)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Nytt fra styret s. 4 Årsmøtestoff - Årsmelding s. 6 Årsmøtestoff - Virkeplan 2006 s. 10 Årsmøtestoff - Referat fra årsmøtet s. 12 Referat fra medlemsmøte 9. mars s. 13 Bøker om sykdomserfaringer s. 15 Bokanmeldelse: Veje til sundhed s. 16 Hvordan finne og finne frem i helsestatistikk s. 18 Chat på bibliotekmøte i Trondheim - om Biblioteksvar s. 19 Da SMIL og SMH dro til Trondheim for å gjøre seg synlige s. 21 Rapport fra studietur til Danmark s. 23
 • Vol 5 Nr. 3 (1980)

  Innhold: Health information for a developing world s. 1 Referat fra SMB medlemsmøte s. 3 Scandiaplanens spesialkomite for medisin. Møte. s. 4 Nytt fra styret s. 6 Møte med Göran Falkenberg s. 7 Accreditation manual for hospitals s. 10 Tidsskriftnytt s. 11 Lockheedkurs s. 12
 • Vol 20 Nr. 1 (1995)

  Innhold Årsmelding 1994 s. 2 Årsmøte s. 5 Medlemsmøte s. 6 EAHIL-nytt s. 7 Brev fra Baltikum s. 10 Vi gratulerer Ide Hegén s. 12 Bibliotekarutdanning i Tromsø s. 13 Seminar i Molde s. 14 Aktuelle kurs s. 17 Nytt fra høgskolesammenslåing s. 18 Statens helsetilsyn, biblioteket s. 20 Møtekalender s. 22
 • Vol 7 Nr. 1 (1982)

  Innhold: Årsmøteinvitasjon s. 1 Valg s. 3 Regnskap s. 5 Årsberetning s. 6 Kurs: NLM og MeSH s. 8 Referat fra medlemsmøter s. 9 Hvordan skaffe seg flere kunnskaper s. 12 Undervisning i bibliotekbruk for sykepleiere s. 13 Bibliotektjeneste ved sykepleieskolene s. 14 Om å organisere seg s. 15 Bokhandel og biblioteks s. 16 MEDLARS-kurs i Oslo s. 17 5. online information meeting s. 18 Nye tidsskrifter s. 20
1-25 av 103