Tidsskriftet

Mellom 1976 og 2012 var SMH-nytt medlemsblad for SMH, Norsk Bibliotekforenings Spesialgruppe for medisin og helsefag. På årsmøtet 2013 ble SMH-nytt vedtatt nedlagt.