Vol 5 Nr. 3 (1980)

Innhold: Health information for a developing world s. 1 Referat fra SMB medlemsmøte s. 3 Scandiaplanens spesialkomite for medisin. Møte. s. 4 Nytt fra styret s. 6 Møte med Göran Falkenberg s. 7 Accreditation manual for hospitals s. 10 Tidsskriftnytt s. 11 Lockheedkurs s. 12
Publisert: 2013-10-20