Vol 30 Nr. 2-3 (2005)

Innhold: Nytt fra styret s. 4 Strategiarbeidet i Norsk Bibliotekforening - innspill fra styret i SMH s. 6 Referat fra SMHs medlemsmøte s. 9 Nytt fra forskningen: Verdi og effekt av informasjon av helsefaglige bibliotek- tjenester : en systematisk oversikt s. 10 Ny bok om litteratursøking i medisin og helsefag . Intervju med forfatterne s. 12 Hvor godt kjent er SMIL i norske folkebibliotek? s. 13 Psykiatriavisen ved Sykehuset Innlandet s. 14 Studiebesøk fra St.Petersburg s. 15 UKSG (United Kingdom Serials Group) Conference s. 17 İFuturo Magnífico! Celebrating Our Diversity. Rapport fra MLA s. 19 Referater fra EAHIL Workshop, Palermo s. 21 “Running wild, running free: Capturing, harnessing and disseminating knowledge flows in support of animal health”. Veterinærmedisinske bibliotekarer på konferanse i Sør-Afrika s. 32 "Commitment to Equity" - rapport fra ICML, Brasil s. 35
Publisert: 2014-01-18