Arkiver, side 2

 • Vol 7 Nr. 2 (1982)

  Innhold: Referat fra SMB's årsmøte s. 1 The Origin of "Biomedical" s. 2 Referat fra NVBF's møte i Aalborg s. 3 MLA 83rd Annual Meeting s. 4 Klipp fra Nature s. 5 Å leve med terminal s. 6 Meddelelser fra Samkatalogen s. 7 Nye tidsskrifter s. 8
 • Vol 8 Nr. 1 (1983)

  Innhold: SMB medlemsmøte s. 1 Kurs - katalogisering s. 2 Kurs - Medical Librarianship s. 3 SMB medlemsmøte - referat s. 4 NVBF's fjernlånskonferanse - referat s. 6 Har du lest? s. 7 SMB - sykepleiehøgskolene - Samkatalogen s. 8 En useriøs bokanmeldelse s. 14 Nye tidsskrifter s. 15 Rare bestillinger s. 16
 • Vol 8 Nr. 2 (1983)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Referat fra medlemsmøter s. 2 Referat fra styremøte i SMB 7. 6. 83 s. 6 Røde Kors Sykepleiehøyskole avd Harstad s. 8 Kurs s. 9 Pentelow, G. M..: The librarians changing role s. 10 Excerpta Medica training seminar, refer at s. 13 PR om biblioteket s. 15 Noen kommentarer til spørreskjemaet fra SMB s. 16 HDOK s. 21
 • Vol 8 Nr. 3 (1983)

  Innhold: Referat fra medlemsmøte 26.9.83 s. 1 Referat fra styremøter 23.8.83 og 26.9.83 s. 4 Brev ang. innskrenkninger ved Biomedisinsk bibl. s. 5 Melding fra Biomedisinsk bibliotek s. 6 1. Nordiske kongress for medisinske bibliotekarer, Oslo 1984 s. 6 Kristin Omsjø: Sykepleiebibliotek og litteratur s. 7 Liv Stave: Tidsskriftpriser - et hjertesukk s. 13 Bibliotekene presenterer seg: Tora Saue: Fagbiblioteket ved Harstad Sykehus s. 16 MIC. Vidarutbildningsseminar i Oslo s. 19 Tidsskrift-nytt s. 21 Kummulert liste over de nye tidsskriftene som har stått i SMB-nytt i perioden: 1.11.81 - 1.9.83 s. 22
 • Vol 8 Nr. 4 (1983)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Elisabeth Buntz: Micro Polydok ved Rikshospitalet, Medisinsk bibliotek s. 2 Bibliotekene presenterer seg: Ragnhild Lande: Medisinsk bibliotek, UNIT-RIT, Regionssykehuset i Trondheim s. 6 Bokutstilling av sykepleiebøker s. 10 Beskjed fra Biomedisinsk bibliotek s. 11 Innholdsfortegnelse,MLA. Bulletin 71(1983)1 s. 12 MLA. Bulletin 71(1983) 2 s. 16 MLA. Bulletin 71(1983) 3 s. 17 Nye tidsskrifter s. 19 Kummulert tidsskriftsliste s. 20
 • Vol 9 Nr. 1 (1984)

  Innhold: Styre-nytt s. 1 Hilsen fra redaksjonen s. 2 Bibliotekene presenterer seg: Ingrid Astrup/ Mari Bugge: Fylkessykehuset i Molde, et kombinasjonsbibliotek s. 3 SMB - Medlemsmøte, innkalling s. 5 Gledelig nyhet fra UMED s. 5 Kurs: Bruk av UBO's databaser s. 6 1. nordiske kongress for medisinske bibliotekarer s. 7 Kurs: Surviving the 80's: Health care libraries in a time of retrenchment s. 9 5th international congress on medical librarianship s. 10 Cunningham Memorial International Fellowship s. 14 Tidsskrift-nytt s. 16
 • Vol 9 Nr. 2 (1984)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Styre-nytt s. 2 Møte-nytt. Innkalling til årsmøte 8. 5. 84 s. 3 Regnskap 1983 s. 4 Årsberetning s. 5 Valgkomiteens innstilling s. 6 Bibliotekene presenterer seg: UBO. Biomedisinsk bibliotek s. 7 Debatt s. 9 Klipp fra andre biblioteksblad s. 10 Redaksjonen på jakt etter stoff til SMB-nytt s. 13 Ny utgave av Norsk samkatalog for periodika. Medisin s. 14 Nye tidsskrifter s. 14
 • Vol 9 Nr. 3 (1984)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Referat fra årsmøte 8. 5. 84 s. 2 Styre-nytt s. 5 Referat fra Nordisk konferanse for medisinske bibliotekarer 17.-18. september s. 6 Tidsskrift-nytt s. 20 Til orientering s. 21
 • Vol 9 Nr. 4 (1984)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Kart over Haukelandsområdet s. 2 Øystein Wendelbo: UBB, fakultetstjenesten ved det medisinsk-odontologiske fakultet s. 3 Inger Johanne Andrésen: UBBHAUK Anne Marit Fagerli: Biblioteket ved Haukeland sykepleierhøgskole s. 12 Avskjedsfest for Maren Hvardal s. 14 Styre-nytt s. 17 Orientering fra Biomedisinsk bibliotek s. 18 Klipp fra Forbrukerrapporten: Om B-post s. 19 Roser til arrangørene av Nordisk konferanse for medisinske bibliotekarer s. 20 Liste over tidsskriftsoppsigelser s. 21
 • Vol 10 Nr. 1 (1985)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Referat fra medlemsmøte i SMB s. 2 Referat fra styremøte i SMB s. 4 Kurs-opplysninger s. 6 Gerhard Munthes tale til Maren Hvardal s. 9 Hilsen og takk fra Maren Hvardal s. 12 Gunvor Kallevik: Utkonkurreres medisinske bibliotekarer? s. 13 Bibliotekene presenterer seg: UBBPRE s. 14 Bibliotekene presenterer seg: UBBOD s. 16 Klipp fra andre biblioteksblad s. 19
 • Vol 10 Nr. 2 (1985)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Referat fra årsmøte i SMB s. 2 Randi Rønningen: Samkatalogen for periodika og medisin s. 4 Irene Hunskår: Referanse- og oppslagsverk innan hyperbar medisin s. 6 Inger-Marie Øvrebø. Pasientbiblioteket Haukeland sykehus s. 11 Øystein Wendelbo: Hjertemedisinen digitalis 200 år s. 13 Nye tidsskrifter s. 14 Klipp fra andre biblioteksblad s. 15
 • Vol 10 Nr. 3 (1985)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Styre-nytt s. 2 Kurs: Impact and Image: Succeeding with Public Relations s. 3 Bibliotek 85 s. 7 Medlars introduksjonskurs s. 9 DRUGAB s. 10 Fortegnelse over sykepleietidsskrifter s. 12 Bokpresentasjon s. 13 Medisinsk bibliotekvirksomhet i 1938 s. 15 Innholdsfortegnelse, tidsskrifter s. 17 Klipp fra andre biblioteksblad s. 20
 • Vol 10 Nr. 4 (1985)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Styre-nytt s. 2 Referat fra medlemsmøte i SMB s. 4 Informasjonsbehov ved Ullevål sykepleierhøgskole s. 6 Automatisering ved Medisinsk Bibliotek Rikshospitalet s. 9 Bibliotekene presenterer seg: Tokyo Kosei-Nenkin Hospital Library s. 12 Prospekt over kurs: Medical Library Management: maximizing resources s. 17 Stipend: Medical Library Association Cunningham Memorial International Fellowship s. 20 Litteraturhenvisninger s. 21 "The Ten Commandments for Library Customers" s. 22 Skjemaer brukt i Tora Saues undersøkelse av primærhelsetjenestens behov for medisinsk litteraturtjeneste s. 23 Klipp fra andre biblioteksblad s. 24
 • Vol 11 Nr. 1 (1986)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Styrenytt s. 2 Møtenytt s. 3 Europeiske medisinske bibliotekarer arrangerer kongress s. 5 First European Conference of Medical Libraries s. 6 Kongressen i Tokyo 29/9-4/10 1985 s. 8 Metamorphosing the traditional librarian into an information manager s. 12 Personlig dokumentasjon s. 17 Forum for bibliotekarer i små bibliotek i helse- og sosialsektoren s. 19 Svensk fortegnelse over utenlandske periodika innen medisin og sykepleie s. 20 Spesialgruppen for medisinsk bibliotekvirksomhet: kurs s. 21
 • Vol 11 Nr. 2 (1986)

  Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Møtenytt s. 2 Referat fra årsmøtet i SMB s. 5 Årsberetning s. 8 The British Library Document Supply Centre s. 11 Koordinering av tidsskrifthold s. 15 Situasjonen ved biomedisinsk bibliotek, Oslo s. 16 Oversikt over en del hjelpemidler til lokalisering av tidsskrifter s. 19 Biomedisinsk bibliotek, Oslo, gir bort mikrofilm s. 21
 • Vol 11 Nr. 3 (1986)

  Innhold: Spesialgruppen for medisinsk bibliotekvirksomhet -styret s. 2 Hilsen fra redaksjonen s. 3 Styrenytt s. 4 Bibliotekene presenterer seg s. 6 Klipp fra andre bibliotekblad s. 12 Nye bøker s. 13 "BIB.MED" s. 14 Bibliotekarrollen - ref. fra det 6. Kongsvollseminaret s. 15 Journal of irreproducible results s. 16
 • Vol 11 Nr. 4 (1986)

  Innhold: Spesialgruppen for medisinsk bibliotekvirksomhet -styret s. 2 Hilsen fra redaksjonen s. 3 Ellen Hveding - minneord s. 4 Styrenytt s. 5 Møtenytt s. 7 First European Conference of Medical Libraries s. 10 Bibliotekene presenterer seg s. 22 Kurs s. 27 Klipp fra andre bibliotekblad s. 28 Nye bøker s. 31 Telefax s. 32
 • Vol 12 Nr. 1 (1987)

  Innhold: Spesialgruppen for medisinsk bibliotekvirksomhet -styret s. 2 Hilsen fra redaksjonen s. 3 Styrenytt s. 4 Møte-nytt s. 5 Bibliotekene presenterer seg s. 6 Erfaringer med et automatisert bibliotek s. 9 MeSH-katalog for BIBSYS s. 11 Låneveier - fjernlån s. 12 Kurs og konferanser s. 13 New Books s. 16 Diverse s. 17
 • Vol 12 Nr. 2 (1987)

  Innhold: Spesialgruppen for medisinsk bibliotekvirksomhet s. 1 Hilsen fra redaksjonen s. 2 Styrenytt s. 3 Møtenytt s. 4 Kurs s. 14 Diverse s. 15 - Fjernlån - UMED s. 15 - Litt.tjeneste for primærleger s. 16 - Uforståelige beskjeder fra bibliotekene s. 18 - Esperanto s. 20 - MESH-katalog s. 20 - Medline s. 21
 • Vol 12 Nr. 3 (1987)

  Innhold: s. 1 SMB-styret s. 2 Hilsen fra redaktøren s. 3 Debatt s. 5 Nordisk konferanse... s. 6 Bibliotekene presenterer seg: SAKERS s. 9 Norsk DIANE nytt s. 10 IFLA-konferanse bl.a. om pasientbibl. s. 11 Kontingent/medlemskartotek s. 12 UMEDs åpningstider s. 12- Bokanmeldelser
 • Vol 12 Nr. 4 (1987)

  Innhold: Styre og stell i SMB s. 1-2 Brev fra "Lægeforeningen" s. 3 Kontingenten s. 4 Medlemsmøte s. 5 Sykepleierhøgskolen i Lørenskog s. 6-8 Situasjonsrapport (eller magasinets forbannelse) s. 9 Klassifikasjon av administrasjonslitteratur s. 10-11 Helseopplysning og medisinske biblioteker s. 12 HOPP s. 13 Viktig rettelse i "tidsskriftet" s. 14 European association for health information libraries s. 15-19 LC Classification 5th ed. s. 20 MeSH 1988 s. 21 Health libraries review s. 22
 • Vol 13 Nr. 1 (1988)

  Innhold: Ja den bibliotek-komitéen! s. 1 Bibliotekene presenterer seg: Lillehammer fylkessykehus s. 2 Katalogisering på NOTIS s. 4 Betaling for tjenester, UMED s. 6 European association for health information and libraries s. 7 Bokanmeldelser og klipp s. 12-
 • Vol 13 Nr. 2 (1988)

  Innhold: Dette heftet handler om: SMB's årsmøte, programvarekurs 11. febr., automatisering, PR. og mye mer, men mest handler det om den 2. nordiske kongress for medisinske bibliotekarer i Stockholm i april.
 • Vol 13 Nr. 3 (1988)

  Innhold: Styre og stell i SMB s. 1 Referat fra høstmøte i SMB s. 3 Referat fra Landsmøte for sykepleiehøgskolebibliotekarer s. 5 Referat fra IFLA-konferansen s. 8 Tidsskriftartikkel-kommentar s. 13 Min arbeidsplass (SIFF) s. 14 Elektronisk oppslagstavle på SIFF s. 16 "Fjärrlånesystem" fra Falun s. 18 Kunngjøringer og "småplukk" s. 20
 • Vol 14 Nr. 1 (1989)

  Innhold: Innbydelse til årsmøte s. 1 Solveig H. Pedersen: Tanker om yrke, egenverdi og utvikling (skrive-stafetten) s. 2 Ragnhild Lande: "En nasjonal skandale" s. 3 Ragnhild Lande: Medline på CD-rom, et fantastisk hjelpemiddel s. 5 Mimi Dammann: Reiseberetning fra Bologna s. 9 Marit Fonnum: Referat fra second European Conference of Medical Libraries, Bologna 2-6 nov. 1988 s. 11 Presse melding fra EAHIL s. 20 Solveig H. Pedersen: 61. Norske Bibliotekmøte, NBFs landsmøte og 75 års jubileum s. 21 Ågot Brekke: Service - miniseminar 22.09.1988 s. 22 Kari Halldal: MIE 88 s. 23 Etterlysning fra Kari Gulbraar s. 24 Innbydelse til "Medical Informatics & Education, International symposium" mai 1989, Canada s. 25
26-50 av 103