Vol 13 Nr. 2 (1988)

Innhold: Dette heftet handler om: SMB's årsmøte, programvarekurs 11. febr., automatisering, PR. og mye mer, men mest handler det om den 2. nordiske kongress for medisinske bibliotekarer i Stockholm i april.
Publisert: 2013-11-11