Vol 9 Nr. 4 (1984)

Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 1 Kart over Haukelandsområdet s. 2 Øystein Wendelbo: UBB, fakultetstjenesten ved det medisinsk-odontologiske fakultet s. 3 Inger Johanne Andrésen: UBBHAUK Anne Marit Fagerli: Biblioteket ved Haukeland sykepleierhøgskole s. 12 Avskjedsfest for Maren Hvardal s. 14 Styre-nytt s. 17 Orientering fra Biomedisinsk bibliotek s. 18 Klipp fra Forbrukerrapporten: Om B-post s. 19 Roser til arrangørene av Nordisk konferanse for medisinske bibliotekarer s. 20 Liste over tidsskriftsoppsigelser s. 21
Publisert: 2013-10-20