Vol 8 Nr. 3 (1983)

Innhold: Referat fra medlemsmøte 26.9.83 s. 1 Referat fra styremøter 23.8.83 og 26.9.83 s. 4 Brev ang. innskrenkninger ved Biomedisinsk bibl. s. 5 Melding fra Biomedisinsk bibliotek s. 6 1. Nordiske kongress for medisinske bibliotekarer, Oslo 1984 s. 6 Kristin Omsjø: Sykepleiebibliotek og litteratur s. 7 Liv Stave: Tidsskriftpriser - et hjertesukk s. 13 Bibliotekene presenterer seg: Tora Saue: Fagbiblioteket ved Harstad Sykehus s. 16 MIC. Vidarutbildningsseminar i Oslo s. 19 Tidsskrift-nytt s. 21 Kummulert liste over de nye tidsskriftene som har stått i SMB-nytt i perioden: 1.11.81 - 1.9.83 s. 22
Publisert: 2013-10-20