Vol 14 Nr. 2 (1989)

Innhold: Møtenytt Ref. medl. møte s. 2 EAHIL s. 3 EDB Generasjonsskifte s. 4 Online, Offline s. 5 Skrivestafetten s. 9 Debatt Navneskifte? s. 10 Betalingsordninger I, II s. 11 Diverse Kunngjøringer etc s. 12
Publisert: 2013-12-19