Vol 1 Nr. 1 (1976)

					Se Vol 1 Nr. 1 (1976)
Innhold: Hei alle SMB'ere Spesialgruppe for medisinsk bibliotekvirksomhet. Opprettelse… "Teklubben" program Prof. F. Wilfred Lancaster Årsmøte SMB Medline-møtet Stockholm 22.-23. mars 1976 Klassifikasjon av medisinsk litteratur 1.-3. mars 1976 Kurs i medisinsk bibliotekvirksomhet 24.-25. mai 1976
Publisert: 2013-10-18