Vol 6 Nr. 2 (1981)

Innhold: Neste medlemsmøte s. 1 Referat fra SMB-møte hos Tanum s. 2 Etterlysning s. 4 Referat fra NBF-kontaktmøte s. 5 MEDLINE-kurs i Oslo s. 6 Software-strid s. 6 Bibliotekkontaktmøte på Rikshospitalet s. 7 Nye tidsskrifter s. 8 FAMLI - et nytt referatorgan s. 9
Publisert: 2013-10-20