Årg 20 Nr 1 (1995)
SMH-nytt nr 1/ 1995, vol. 20
Innhold Årsmelding 1994 s. 2 Årsmøte s. 5 Medlemsmøte s. 6 EAHIL-nytt s. 7 Brev fra Baltikum s. 10 Vi gratulerer Ide Hegén s. 12 Bibliotekarutdanning i Tromsø s. 13 Seminar i Molde s. 14 Aktuelle kurs s. 17 Nytt fra høgskolesammenslåing s. 18 Statens helsetilsyn, biblioteket s. 20 Møtekalender s. 22
Bergen Open Access Publishing