SMH-nytt nr 1/ 1995, vol. 20
PDF

Hvordan referere

Ødegaard, M. (2015). SMH-nytt nr 1/ 1995, vol. 20. SMH-Nytt, 20(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/smhn/article/view/844

Sammendrag

Innhold Årsmelding 1994 s. 2 Årsmøte s. 5 Medlemsmøte s. 6 EAHIL-nytt s. 7 Brev fra Baltikum s. 10 Vi gratulerer Ide Hegén s. 12 Bibliotekarutdanning i Tromsø s. 13 Seminar i Molde s. 14 Aktuelle kurs s. 17 Nytt fra høgskolesammenslåing s. 18 Statens helsetilsyn, biblioteket s. 20 Møtekalender s. 22
PDF
Bergen Open Access Publishing