Vol 1 Nr. 25 (2001)

Innhold: Hilsen fra redaksjonen s. 3 Seminar om pasientinformasjon s. 3 Nytt fra styret s. 4 Status for Norart/Helsenota s. 4 Nytt om samarbeidet med Baltikum s. 5 Konkurranse! s. 5 Nytt fra EBM-gruppen s. 6 TRIP, Turning Resaearch Into Practice s. 6 SumSearch s. 8 Seminar om kunnskapsbasert praksis s. 10 Consumer Health Information s. 12 Tjenester i gammel innpakning - og ny s. 14 Felles medlemsmøte
 - SMH og NBF Oslo/Akershus s. 16 SMH/UMH fagdager 9.-10. november 2000 s. 18 Evidence Based Librarianship s. 18 Juridisk nettviser s. 22 Kilderne s. 23 Trender i medisinsk forskningsetikk s. 24 Kritisk vurdering av faglige publikasjoner s. 27 Årsmelding 2000 s. 28 Regnskap 2000 s. 31 Virkeplan 2001 s. 32 Budsjett 2001 s. 34 Referat fra Årsmøtet 2001 s. 35 Referat fra medlemsmøte s. 36 SUBITO dokumentleveringstjeneste s. 37 SMH-kurs i offentlig informasjon s. 38 Leveringstider s. 40 Hvis Microsoft laget biler.... s. 41 Abbreviations in the Medical Literature s. 42 Kommunikasjon i de enkelte ledd s. 42
Publisert: 2014-01-18