Invitasjon til artikkelbidrag

Vi tar fremdeles i mot bidrag til de to første numrene av Teatervitenskapelige studier på nett, både artikler til fagfellevurdering og kortere essays.

Send sammendrag (2–300 ord) eller ferdig utkast til ansvarlig redaktør Tor Trolie for vurdering og mer informasjon om prosedyre og tidsfrister.