Årg 8 (2016)
Tidsskrift for teknologi og forskningslære

Artikler

Solveig Kristiansen
Er multitasking for alle?
PDF
Amalie Sivertsen
Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?
PDF
Carsten Mannes, Jørgen Åsbu Jacobsen
Hvordan påvirker energibomba?
PDF
André Storhaug, Ane Kristine Espeseth, Margrethe Berentzen Klokkehaug, Ane Marthe Ness
Bruk av mobilkamera til registrering av radioaktivitet
PDF
Krister Johannessen, Malene Wathne
Kan Human Centric Light i klasserom påvirke prestasjonen til elever i videregående skole
PDF
Andreas Fresvik, Håkon Veivåg Tveit
Frå kjelde til produkt, -Eit studie av den lokale vasskvaliteten.
PDF
Johan Ruud Berg, Malin Sandstad, Torgeir Andresen Klevstuen, Signe Merethe Næss Våg, Marianne Rø
Miljøovervåkning av marine ressurser
PDF
Bergen Open Access Publishing