Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Spiss er en arena for publisering av forskningsartikler skrevet av elever både i de naturfaglige programfagene i videregående opplæring, i naturfag og visse valgfag på ungdomstrinnet.

Elever får sine arbeider fagfellevurdert og publisert etter vurdering i redaksjonen. Det er utarbeidet veiledning og kriterier for lærere og elever.

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Artiklene i Spiss er basert på elevenes forsøksrapporter, utarbeidet etter læreplanen for faget. Forfatteren omarbeider selv rapportene til artikler, som sendes til redaksjonen som forslag. Godtatte manus blir sendt andre skoler som deltar for fagfellevurdering. Denne prosessen pågår fra februar til april. Forfatterne får anledning til å korrigere manuskriptene, før eventuell publisering i mai/juni.

Retningslinjer om Open Access

Tidsskriftet kommer til å gi alle registrerte brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av de fremførte manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formål, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).

Tidligere utgaver

Spiss kom ut første gang i 2009, som papirutgave. Siden er det kommet ett nummer hvert år, frem til 2012 som papirutgaver med et opplag på 500. Spiss har også en egen nettside: http://www.naturfagsenteret.no/spiss

Her ligger alle utgaver som pdf. På nettsiden er det også publisert artikler som ikke kom med i papirutgavene, men likevel ble godkjent av redaksjonen. 

Redaksjonen

Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo fungerer som redaksjon.

Utgiver

Publisert av Naturfagsenteret

Driftet av Bergen Open Access Publishing