Bergen Open Access Publishing


Universitetsbiblioteket i Bergen tilbyr en tjeneste som støtter etablering og teknisk drift av åpne, elektroniske tidsskrift. Biblioteket tilbyr open source -programvare for tidsskriftpublisering (Open Journal Systems). Fagmiljø er selv er ansvarlig for administrasjon og publisering av tidsskrift.

Biblioteket tilbyr løsninger for fagmiljø som ønsker enten å etablere et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang til innhold, eller som vurderer å gjøre eksisterende tidsskrift om til Open Access. Det er et krav til at de tidsskriftene som støttes av en slik tjeneste velger en Open Access-publiseringsmodell med en Creative Commons-lisens.

Les mer om tjenesten på bibliotekets nettsider eller kontakt oss på: bora@uib.no

 

Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (NORIL)

Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (NORIL) er et fagfellevurdert open access-tidsskrift. Informasjonskompetanse er et fagområde som er gjenstand for både faglig forskning og bibliotekapedagogisk praksis. Kunnskapsutviklingen i feltet kommer fra perspektiver innenfor ulike faglige disipliner, som pedagogikk, sosiologi, medievitenskap, bibliotek-og informasjonsvitenskap og psykologi.

Redaksjonen ønsker å invitere artikkelforfattere og bokmeldere som kan bidra til en bedre forståelse av forholdet mellom forskningsbasert kunnskap og læringsprosesser i høyere utdanning, samt undervisningspraksis innenfor feltet informasjonskompetanse.

NORIL publiseres av Universitetsbiblioteket i Bergen.

 VIS TIDSSKRIFT | NYESTE UTGAVE | REGISTRER

Voices - A world forum for music teraphy

Voices er et internasjonalt tidsskrift og et online forum innenfor fagområdet musikkterapi. Tidsskriftet publiserer tekster innenfor en rekke sjangere. Voices sitt mål er å bygge broer mellom ulike kulturer, disipliner og praksisfelt som er opptatt av forholdet mellom musikk og helse.

Voices publiseres av GAMUT, Grieg Academy Music Therapy Research Centre, Universitetet i Bergen.

VIS TIDSSKRIFT | NYESTE UTGAVE | REGISTRER

Acta Theoretica Psychologica

Models and theories are the foundation of any scientific activity and discipline. This open-access electronic journal aims at providing a platform for theoretical papers in any field of psychology.

Submissions that present a model/theory or a revised/validated model/theory, and that confront the model/theory with the current state of empirical knowledge may be submitted to the Journal. Articles addressing the epistemological value of psychological models and theories (e.g. what is the nature of a model/theory in the psychological sciences, [how] can we validate these models/theories, etc.) are also welcome.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til kompetanseutvikling i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere forsknings- og fagartikler.


Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.


Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.     

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice

This open-access electronic journal aims at strengthening the interaction between Nordic and international research in criminal law. The main idea is to make Nordic criminal law research available for an international audience, as well as allowing international research to interact with a Nordic audience. Therefore, contributions in English are favoured, but text written in the Nordic languages and in German will be accepted as well. The journal is published with two issues per year, freely available for everyone.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

SPISS

Spiss er en læringsarena i de naturfaglige programfagene i videregående skole. Elever publiserer egne forskningsartikler, med kollegavurdering fra elever ved andre skoler.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Journal of Prison Education and Reentry

Journal of Prisoner Education and Reentry er et open access-tidsskrift som publiserer artikler med relevans for fengselsundervisning.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS)

Bergen Language and Linguistic Studies (BeLLS) er en fagfellevurdert open access-bokserie i lingvistikk. BeLLS tar sikte på å publisere original forskning innefor fagområdet språk og lingvistikk. Tidsskriftet tar imot bidrag innenfor språk- og språkvitenskaplig forskning, først og fremst fra forfattere med en tilknytning til institusjonene for høyere utdanning og og forskning i Bergen.

BeLLS publiseres av Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, i samarbeid med fagmiljø fra  Norges Handelshøyskole og Høyskolen i Bergen.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

Ornis Norvegica

Tidligere Cinclus (Vol. 1, 1978) og Fauna Norv. ser. C., Cinclus (Vol. 2-21, 1979-1999)

Ornis Norvegica er et ornitologisk fagtidsskrift med bredt fokus på fuglenes biologi. Tidsskriftet er basert på en åpen og nettbasert tilgang uten abonnement, og publisering er kostnadsfritt.

Send inn manuskript

Ornis Norvegica tar nå i mot artikler, kortere meddelelser og kommentarartikler som sendes inn til vurdering gjennom vårt online-system eller som e-post til redaktøren på ingvar.byrkjedal@um.uib.no. Manuskripter skrives på engelsk.

For å sende inn materiale gjennom vårt online-system må du først registrere deg.

Registrer deg og send inn

Allerede registrert? Logg inn

 

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer

SMH-nytt

Mellom 1976 og 2012 var SMH-nytt medlemsblad for SMH, Norsk Bibliotekforenings Spesialgruppe for medisin og helsefag.


På årsmøtet 2013 ble SMH-nytt vedtatt nedlagt.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer