Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Nyeste utgave

Årg 2 (2019)
Publisert juni 27, 2019
Temanummer

Artiklene i dette nummeret av Teatervitenskapelige studier har blitt utviklet fra en felles tematikk: fri scenekunst i kontekst. En gruppe fagpersoner, med bakgrunn fra teatervitenskap, ble valgt ut, og har i to omganger møttes for å diskutere sine bidrag i fellesskap. Initiativtakere var Danse- og teatersentrum og Anette Therese Pettersen.

Nummerredaktører: Anette Therese Pettersen og Elisabeth Leinslie
Medredaktør: Julie Rongved Amundsen.

Mer
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing