Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Nyeste utgave

Nr 5 (2021)
Publisert juni 9, 2021
Teatervitenskapelige studier 5

I 2021-nummeret publiserer vi artikler fortløpende. 

Første artikkel ut er "Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap" av André Eiermann. God lesning!

Mer
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing