Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Nyeste utgave

Årg 4 (2020)
Publisert juni 18, 2020
Teatervitenskapelige studier 4

Det fjerde nummeret i Teatervitenskapleige studier er et løpende nummer,der artikler og essays legges til ut over våren og høsten 2020.

Først ute er Tina Horrisland Engedals artikkel om utviklingen av realisme som stilideal i skuespillerkunsten i Bergen på slutten av 1800-tallet. 

Mer
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing