Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Vi tar imot bidrag til TVS 5/2021

november 24, 2020

Vi tar nå imot artikkelbidrag til 2021-utgaven av Teatervitenskapelige studier, innenfor alle områder av teatervitenskap. Vi publiserer bidrag fortløpende. I dette nummeret blir det dedikert en egen seksjon til bidrag fra nyutdannede forskere. 

Frist for bidrag
Bidrag til ny forsker-seksjonen: 1. mars 2021
Ordinære bidrag: Løpende frist fram til 1. juni 2021

Nyeste utgave

Årg 5 (2021)
Publisert juni 9, 2021
Teatervitenskapelige studier 5

I 2021-nummeret publiserer vi artikler fortløpende. 

Første artikkel ut er "Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap" av André Eiermann. God lesning!

Mer
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing