Teatervitenskapelige studier-logo

Tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskning innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forskning. 

Oppslag

Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

2023-09-29

Redaksjonen inviterer interesserte bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og essays til nr. 8/2024. Vi tar imot artikler med teatervitenskapelige temaer, og vi vil spesielt gjerne ha artikler som tematiserer det frie feltet i teaterhistoriske så vel som samtidsperspektiver. Vi ønsker oss blant annet artikler som tematiserer den snart 40-årige historien til Bergen Internasjonale Teater, arkivsituasjonen for det frie feltet, teaterkritikken, kulturpolitikken samt andre sider ved det frie feltets utvikling og nåværende situasjon. Skribenter kan levere artikkelforslag (abstract) på ca. 150 ord eller ferdigskrevne artikler. Frist for innsending av abstract er 15. desember 2023. Frist for levering av ferdigskrevet artikkel eller essay er 6. mai 2024.

Les mer om Vi tar imot bidrag til Teatervitenskapelige studier nr. 8/2024

Nyeste utgave

Nr. 6 (2022): Interactivity and audience participation in performing art for children and youth
Barn gleder seg over Animalium ved åpningen av Rosendal Teater

Dette nummeret har en tematisk seksjon med engelskspråklige artikler og essays basert på innlegg under konferansen JOIN IN, om interaktivitet og publikumsdeltakelse i performative kunst for barn og unge, som fant sted i Bergen 30. sept. – 1. okt. 2021. I den åpne seksjonen presenteres en artikkel av Agnete Haaland om den betydningen Ibsens «Et dukkehjem» har hatt for utviklingen av en realistisk skuespillerkunst.

Publisert: 2022-10-01

Hele utgaven

Vis alle utgavene