Tidsskriftet

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Oppslag

Nyeste utgave

Nr. 5 (2021): Teatervitenskapelige studier 5

I 2021-nummeret publiserer vi artikler fortløpende. 

Første artikkel ut er "Hvordan gjøre scenekunst med teatervitenskap" av André Eiermann. God lesning!

Publisert: 2021-06-09
Vis alle utgavene