Teatervitenskapelige studier

Teatervitenskapelige studier (TVS) er et Open Access, fagfellevurdert elektronisk tidsskrift.  TVS publiserer forskining innenfor teaterhistorie og -teori, med fokus på nordisk teatervitenskapelig forksning. 

Nyeste utgave

Årg 1 (2019)
Publisert januar 2, 2019
Hele utgaven
PDF
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing