Tidsskriftet

Praxeologi – et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker er et åpent tilgjengelig vitenskapelig tidsskrift i skjæringspunktet mellom helsevitenskap, utdanningsforskning, samfunnsvitenskap og humaniora. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler og essays, og dessuten bokessays, bokmeldinger og kronikker.

Navnet Praxeologi og undertittelen et kritisk refleksivt blikk refererer til historisk epistemologi, og særlig til Pierre Bourdieu og tradisjonen som er utviklet med opphav i hans teorier og metoder i Skandinavia.

Et tematisk  fokus på områdene helse og utdanning svarer til relevante fagmiljøer sentrale i utvikling og bruk av Bourdieu i Skandinavia. Samtidig søker tidsskriftet bidrag fra andre miljøer og forskere med lignende tematiske interesser. Tidsskriftets hovedrammer vil være et kritisk refleksivt blikk på praktikker og praksis innen helse og/eller utdanning.

Tidsskriftet samarbeider internasjonalt, og tar imot manuskripter skrevet på skandinaviske språk, engelsk og fransk.

Nyeste utgave

Vol 5 (2023)
Vis alle utgavene