Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker

Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, er et åpent tilgjengelig, fagfellevurdert tidsskrift i skjæringspunktet mellom helsefag, utdanningsforskning, samfunnsvitenskap og humaniora.

Navnet Praxeologi og undertittelen ”kritisk refleksivt blikk” refererer til Pierre Bourdieu og tradisjonen som den er utviklet med opphav i hans teorier og metoder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge med røtter til Frankrike. Tidsskriftet samarbeider internasjonalt og artikler fra alle land er velkomne, skrevet på skandinaviske språk, engelsk og fransk. Et tematisk  fokus på områdene helse og utdanning svarer til relevante fagmiljøer  sentrale i utvikling og bruk av Bourdieu i Skandinavia. Samtidig søker tidsskriftet bidrag fra andre miljøer og forskere med lignende tematiske interesser. Tidsskriftets hovedrammer vil være et kritisk refleksivt blikk på praktikker og praksis innen helse og/eller utdanning.

Nyeste utgave

Årg 4 (2022)
Publisert januar 13, 2022
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing