Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Praxeologi er et åpent tilgjengelig, fagfellevurdert tidsskrift i skjæringspunktet mellom helsefag, utdanningsforskning, samfunnsvitenskap og humaniora.

Navnet Praxeologi og undertittelen ”kritisk refleksivt blikk” refererer til Pierre Bourdieu og tradisjonen som er utviklet med opphav i hans teorier og metoder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Tidsskriftet samarbeider internasjonalt og artikler fra alle land er velkomne, skrevet på skandinaviske språk, fransk eller engelsk. Et tematisk fokus på områdene helse og utdanning svarer til relevante fagmiljøer sentrale i utvikling og bruk av Bourdieu i Skandinavia. Samtidig søker tidsskriftet bidrag fra andre miljøer og forskere med lignende tematiske interesser. Tidsskriftets hovedrammer vil være et kritisk refleksivt blikk på praktikker og praksis innen for helse og/eller utdanning.

Målgruppen vår er de som jobber med helse og/eller utdanning, enten fra ståstedet praksis, utdanning eller forskning. Det kan være interessant for sosiologer,  antropologer, historikere, kulturteoretikere og lærere, sykepleiere eller andre profesjoner som ønsker å få et kritisk blikk på sitt virke og strukturene som påvirker det.

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk eller filosofisk analyse. Aksepterte artikler må bli vurdert som å ha høy faglig kvalitet av to anonyme fagfeller.

Manuskript sendes inn elektronisk etter at forfatter har registrert seg som bruker. For å sikre anonymitet skal manuskriptet ikke inneholde forfatterens navn eller andre kjennetegn som kan identifisere forfatteren. Se punkt 4. under Sjekkliste for klargjøring av manuskript under Forfatterinstruks.

Oppfyller et manuskript ikke kravene i forfatterveiledningen, eller er artikkelens innhold irrelevant for tidsskriftets formål, kan redaksjonsgruppen avise artikkelen. Redaktøren kan også returnere manuskriptet med anmodning om at det skrives om før den sendes til fagfellevurdering.

Forfatter får tilbakemelding fra redaksjonen etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering, men kan også selv gå inn og sjekke hvor i prosessen manuskriptet befinner seg og dets historikk. Ved tilbakemelding fra redaksjonen vil forfatter informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Retningslinjer om Open Access

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innholdet, ut fra det prinsippet at å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Innholdet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-lisens

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Utgiver

Publisert av Forskningsgruppen Praxeologi

Driftet av Bergen Open Access Publishing