Tidsskriftet

Hovedfokus og spennvidde

Praxeologi er et åpent tilgjengelig, fagfellevurdert tidsskrift i skjæringspunktet mellom helsefag, utdanningsforskning, samfunnsvitenskap og humaniora.

Navnet Praxeologi og undertittelen ”kritisk refleksivt blikk” refererer til historisk epistemologi, og særlig til Pierre Bourdieu og tradisjonen som er utviklet med opphav i hans teorier og metoder i Skandinavia.

Tidsskriftet samarbeider internasjonalt, og tar imot manuskripter skrevet på skandinaviske språk, fransk eller engelsk.

Tidsskriftets hovedrammer vil være et kritisk refleksivt blikk på praktikker og praksis innen for helse og/eller utdanning. Et tematisk fokus på områdene helse og utdanning svarer til relevante fagmiljøer sentrale i utvikling og bruk av Bourdieu i Skandinavia. Samtidig søker tidsskriftet bidrag fra andre miljøer og forskere med lignende tematiske interesser. 

Tidsskriftets målgruppe er folk som arbeider med helse og/eller utdanning, enten i praksis, utdanning eller forskning, som sosiologer,  antropologer, historikere, kulturteoretikere og lærere, sykepleiere eller andre profesjoner som ønsker å få et kritisk blikk på sitt virke og strukturene som påvirker det.

Vurdering av manuskripter

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk eller filosofisk analyse. Aksepterte artikler må bli vurdert til å ha høy faglig kvalitet av to anonyme fagfeller.

Manuskript sendes inn elektronisk etter at forfatter har registrert seg som bruker. For å sikre anonymitet skal manuskriptet ikke inneholde forfatterens navn eller andre kjennetegn som kan identifisere forfatteren. Se punkt 4. under Sjekkliste for klargjøring av manuskript under Forfatterinstruks.

Dersom et manuskript ikke oppfyller kravene i forfatterveiledningen, eller tekstens innhold er irrelevant for tidsskriftets formål, kan redaksjonsgruppen avise artikkelen. Redaktøren kan også returnere manuskriptet med anmodning om at det skrives om før den sendes til fagfellevurdering.

Forfatter får tilbakemelding fra redaksjonen etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering, men kan også selv gå inn og sjekke hvor i prosessen manuskriptet befinner seg.

Fagfellene kan enten godkjenne teksten som den er, godkjenne teksten med mindre revisjoner, godkjenne teksten med større revisjoner eller refusere teksten. Hvis det bes om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Retningslinjer om Open Access

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innholdet, ut fra prinsippet om at å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Innholdet er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse-lisens

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Utgiver

Publisert av Forskningsgruppen Praxeologi

Driftet av Bergen Open Access Publishing