Redaksjon

Sjefsredaktør

Karin Anna Petersen, Universitetet i Bergen, Norge og Danmark

Redaksjon

Karin Anna Petersen, Universitetet i Bergen, Norge og Danmark
Marianne Giske Holvik, Senter for Omsorgsforskning Vest, Norge
Kjersti Lea, Universitetet i Bergen, Norge
Gudmund Ågotnes, Høgskolen på Vestlandet, Norge
Morten Nørholm, Sverige

Redaksjonssekretær

Marianne Giske Holvik, Senter for Omsorgsforskning Vest, Norge