Redaksjon

Sjefsredaktør

Karin Anna Petersen, Universitetet i Bergen, Norge

Redaksjon

Karin Anna Petersen, Universitetet i Bergen, Norge
Marianne Giske Holvik, Senter for Omsorgsforskning Vest, Norge
Kjersti Lea, Universitetet i Bergen, Norge
Gudmund Ågotnes, Høgskolen på Vestlandet, Norge
Rolf Horne, Høgskolen på Vestlandet, Norge

Redaksjonssekretær

Marianne Giske Holvik, Senter for Omsorgsforskning Vest, Norge