Ornis Norvegica

Tidligere Cinclus (Vol. 1, 1978) og Fauna Norv. ser. C., Cinclus (Vol. 2-21, 1979-1999)

Ornis Norvegica er et ornitologisk fagtidsskrift med bredt fokus på fuglenes biologi. Tidsskriftet er basert på en åpen og nettbasert tilgang uten abonnement, og publisering er kostnadsfritt.

Send inn manuskript

Ornis Norvegica tar nå i mot artikler, kortere meddelelser og kommentarartikler som sendes inn til vurdering gjennom vårt online-system eller som e-post til redaktøren på ingvar.byrkjedal@um.uib.no. Manuskripter skrives på engelsk.

For å sende inn materiale gjennom vårt online-system må du først registrere deg.

Registrer deg og send inn

Allerede registrert? Logg inn

 

Tidsskriftets hjemmeside: bilde

Vol 37 (2014)

Innholdsfortegnelse

Prolonged aerial chase of Willow Grouse Lagopus lagopus by Common Raven Corvus corax PDF (English)
Göran Högstedt 15
Has climate change resulted in a mismatch between the spring arrival of the Common Cuckoo Cuculus canorus and its hosts in North Norway? PDF (English)
Rob Barrett 11-14
Pair-bond formation and mate fidelity among juvenile Willow Tits PDF (English)
Olav Hogstad 7-10
Wildlife cameras effectively survey Black Grouse Lyrurus tetrix leks PDF (English) PDF
Håkon Gregersen, Finn Gregersen 1-6


Ornis Norvegica gis ut av Norsk Ornitologisk Forening