Tidsskriftet

Et felles talerør for veiledningspedagogiske aktører

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til å utvikle kompetanse i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper. Vi ønsker også å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet.

Tidsskriftet skal styrke fagfeltets akademiske kvalitet gjennom å publisere forsknings- og fagartikler. Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk skal ha en uavhengig kritisk rolle.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.

Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Oppslag

Nyeste utgave

Vol 9 Nr. 1 (2024)
Publisert: 2024-03-05

Artikler

Vis alle utgavene