Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk

Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk har som formål å bidra til kompetanseutvikling i veiledningspedagogikk på tvers av profesjonsgrupper, og medvirke til å gi veiledningspedagogiske aktører et felles talerør som styrker tilhørighet og forskningsaktivitet på feltet. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere forsknings- og fagartikler.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere og andre med interesse for veiledning. NORDVEI skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk.

Alt innhold i tidsskriftet har åpen tilgang (open access). Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering.

Tidsskriftet er godkjent på nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Nyeste utgave

Årg 5 Nr 1 (2020)
Publisert januar 17, 2020

Essays

Frode Olav Haara, Lene Hayden Taraldsen, Eirik Sørnes Jenssen
Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap
PDF

Bokmeldinger

Carl Christian Bachke
Hjelp til «himmelerobrende» veiledning?
PDF
Mette Ragnhildstveit Sætra, Carl Christian Bachke
Stor kommunikasjonsbok – nyttig for veiledere
PDF
Vis alle utgavene
Bergen Open Access Publishing